Acta Universitatis Lodziensis

Acta Universitatis Lodziensis

Szczególnie mocno akcentowano postanowienia zapewniające chłopom prawo
wieczystego użytkowania gruntów . Dobitnie podkreślał to artykuł V , w którym
stwierUrządzenie wieczyste królewszczyzn . Prawo na 24 . . . kwietnia 1792 r ...

Author:

Publisher:

ISBN: UCAL:B3460103

Category: Humanities

Page:

View: 600

Categories: Humanities

Dictionary of law terms

Dictionary of law terms

Author: Ewa Myrczek

Publisher:

ISBN: STANFORD:36105120021071

Category: English language

Page: 373

View: 183

Categories: English language

Business Law Guide to Poland

Business Law Guide to Poland

Polish real property law also provides for the institution of perpetual usufruct (
użytkowanie wieczyste ) , which is very similar to ownership . The main difference
is the limitation in time . A perpetual usufruct can be established on state - owned
 ...

Author: Claudia Seibel

Publisher:

ISBN: STANFORD:36105062254391

Category: Business law

Page: 481

View: 102

A survey of Polish business law, tax and accounting regulations. The political, legal and economic systems of Poland are outlined
Categories: Business law

Recueil Des Arr ts Et D cisions

Recueil Des Arr  ts Et D  cisions

... w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za
granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny
sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków – « le décret de
1985 » ) .

Author: European Court of Human Rights

Publisher:

ISBN: UVA:X030349779

Category: Civil rights

Page:

View: 180

Categories: Civil rights

Doing Business and Investing in Poland

Doing Business and Investing in Poland

Perpetual lease : The perpetual lease ( uzytkowanie wieczyste ) applies only to
the land owned by the state or local governments . The length of the lease period
under the perpetual lease is generally 99 years . In the last five years of such ...

Author:

Publisher:

ISBN: CORNELL:31924088597160

Category: Business enterprises, Foreign

Page:

View: 594

Categories: Business enterprises, Foreign

How Close to the Pan European System

How Close to the Pan European System

Perpetual usufruct ( użytkowanie wieczyste ) is regarded analogous to the long
leasehold interest in England and Wales . Perpetual usufruct is usually granted
for a period of 99 years . The holder , however , has a right to renew and extend
the ...

Author: Marek Smoluk

Publisher:

ISBN: STANFORD:36105112460147

Category: Commercial leases

Page: 80

View: 496

Categories: Commercial leases

Datafile Poland

Datafile  Poland

A 99 - year lease ( uzytkowanie wieczyste ) of a property through a contract is
completed by recording the transaction in the county register . ( 2 ) The provisions
of the contract , describing the manner and scope of enjoying the property by the
 ...

Author: Chamber of Commerce of the United States of America. International Department. Central and Eastern European Trade and Technical Assistance Center

Publisher:

ISBN: IND:30000077622920

Category: Industries

Page:

View: 636

Categories: Industries

Stanford Journal of International Law

Stanford Journal of International Law

75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 w sprawie
szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i
sprzedaży nieruchomości państwowych ( Resolution of the Council of Ministers
of Sept .

Author:

Publisher:

ISBN: UOM:39015076208043

Category: International law

Page:

View: 510

Categories: International law

The Review of the Polish Academy of Sciences

The Review of the Polish Academy of Sciences

... in Polish Law ) , J . Winiarz ' s Użytkowanie wieczyste ( Hereditary Tenure ) , W
. Czachórski ' s Odpowiedzialność cywilna ( Civil Liability ) , J . Gwiazdomorski ' s
Główne zasady prawa spadkowego [ Main Principles of Hereditary Law ) .

Author: Polska Akademia Nauk

Publisher:

ISBN: UCAL:B3239056

Category: Science

Page:

View: 422

Categories: Science

Quarterly Review of Scientific Publications

Quarterly Review of Scientific Publications

WINIARZ, JAN: Prawo uzytkowania wieczystego [The Right of Perpetual Use].
Warszawa 1970 PWN 16° 222 pp. $ 2.80 A many-sided monograph on the legal
institution of perpetual use as a form of benefitting of state-owned land by natural
 ...

Author:

Publisher:

ISBN: UOM:39015078083246

Category: Biological literature

Page:

View: 526

Categories: Biological literature

Pogranicza etniczne w Europie

Pogranicza etniczne w Europie

Chodzi tutaj o tak zwane użytkowanie wieczyste , stanowiące pośrednią formę
między własnością a dzierżawą . Zgodnie z odpowiednim zapisem prawnym :
Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu
 ...

Author: Kazimierz Krzysztofek

Publisher:

ISBN: STANFORD:36105111185158

Category: Ethnology

Page: 382

View: 543

Categories: Ethnology

Legal Aspects of Doing Business in Poland

Legal Aspects of Doing Business in Poland

Author: Nabarro Nathanson (Firm)

Publisher: Addison-Wesley Longman Limited

ISBN: STANFORD:36105061116203

Category: Business law

Page: 167

View: 681

For anyone doing business, or intending to do business in Poland, this text aims to help increase business prospects by providing the knowledge and confidence to deal with the realities of doing business in this country and alerting the reader to possible pitfalls.
Categories: Business law

Subject Catalog

Subject Catalog

Author: Library of Congress

Publisher:

ISBN: PSU:000052021145

Category: Catalogs, Subject

Page:

View: 205

Categories: Catalogs, Subject

Leksykon mened era

Leksykon mened  era

Do księgi wieczystej mogą być wpisane wszelkie prawa dotyczące
nieruchomości, takie jak: 1 . własność, 2. użytkowanie wieczyste, 3. służebność,
4. własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych, S. hipoteka.
Księga ...

Author: Wacław Šmid

Publisher:

ISBN: 8372300208

Category: English language

Page: 476

View: 962

Categories: English language

Angielsko polski s ownik termin w z dziedziny nieruchomo ci

Angielsko polski s  ownik termin  w z dziedziny nieruchomo  ci

... użytkowanie wieczyste podobne do stosowanego w Polsce - LEASEHOLD
MORTGAGE → MORTGAGE , LESEHOLD kredyt hipoteczny zabezpieczony
długoterminową dzierżawą zbliżoną do użytkowania wieczystego
LEASEHOLDER ...

Author:

Publisher:

ISBN: UOM:39015034534571

Category: English language

Page: 256

View: 106

Categories: English language