Conversational Japanese for Beginners

Conversational Japanese for Beginners

uki SS . Tie , ano kazaimasu ka ? ( D ) ; ni aru Wa and Ga . Study 389 — 392 . ( 0
) bon : tray . ushiro : the back ; behind . garasi ... Kore wa chichi ga seiyo kara
tsurete kita inu de gozaimasů ( D ) . 2 . ... 6 . Hoka no hito ga ko - nakutte mo
Suzuki San wa kitto kuru ( B ) . 7 . Kore wa anata no te - bukuro de gozaimasho
ka ? ... Sono akai no ga boku no da ( B ) . ... I wonder who the gentleman is ,
reading a book behind Mr Yamada ? 5 . There are some trays in the pantry , take
them out . 6 .

Author: Arthur Rose-Innes

Publisher:

ISBN: UOM:39015028358532

Category: Japanese language

Page: 161

View: 140

Categories: Japanese language

National Union Catalog

National Union Catalog

Author:

Publisher:

ISBN: UOM:39015082915185

Category: Union catalogs

Page:

View: 230

Includes entries for maps and atlases.
Categories: Union catalogs